Om Kærgården, Bækskovgård og Rougsø

Navnet Rougsø dukker op allerede i den tidlige middelalder, hvor man i flere dokumenter har brugt navnet Roxæ. Det menes at betyde Rox's ø og har været navnet på det ca. 6 kvadratkilometer store område, som dengang var en ø, afgrænset af Randers Fjord, Kattegat og datidens Hevringsund. Rox eller Rogh har været vikingehøvding eller storbonde så kendt og mægtig, at alene hans navn har været nok til at tilkende en given destination.

Da området senere blev udnævnt til Herred bliver navnet hængende, og det kom til at hedde Roghsø Herred. Dermed blev Roghsø (Rougsø) det officielle navn på den forhenværende ø.

Men allerede mange tusinde år før navnet Rougsø opstår, har mennesker færdes i området. I Løvenholmskovenes store moser er der fundet spor af menneskeligt virke så langt tilbage som til Lyngbykulturens rensdyrjægere for 10.000 år siden, og siden har de forskellige kulturer sat sig spor i form af mange grav- og bopladser, der vidner om, at området med fjorde og sunde, halvøer og øer har været et attraktivt levested.

Blandt de mange historiske minder, kan vi ikke undlade at nævne den unikke stenaldergravplads ved Tustrup, hvor der er flere megalitgrave bl.a. Østjyllands største jættestue. Heller ikke de mange gamle og smukke herregårde i kommunen kan man komme uden om, de vidner om, at middelalderens adel også fandt området så tiltalende, at de valgte at bo og bygge netop her midt i Danmark, hvor de kunne bo fredeligt i smukke omgivelser og alligevel via Randers Fjord og Kattegat hurtigt og nemt kunne komme til hovedstaden.

(teksten er hentet fra den tidligere Rougsø Kommunes hjemmeside)

Bækskovgård

Henning Poulsen som ejede nabogården, Kærgården, købte ejendommen i 1973 og drev den frem til 1987, hvor den solgtes til sønnen, Peter Poulsen.

Da var gården en 4-længet bedrift på 60 ha.
Der var ingen dyr på gården og alle aktiviteter rettede sig mod planteavl.

Derfor blev en del af de gamle længer, som jo var indrettet til husdyrbrug, fjernet, og i stedet opførte Peter Poulsen først en, og senere endnu en storhal – dels til maskiner og dels til opbevaring af halm.
Sideløbende er stuehuset moderniseret og indrettet til en bekvem familiebolig.
Også jordtillægggendet er øget løbende til i dag 165 ha.

Fakta om Bækskovgård:
Bygget ca. 1900
Ombygget 1996 og 2000
Markareal 165 ha.
Maskinhal 1300 m2
Halmopbevaring 1300 m2
Maskinhus 250 m2
Garager m.v. 200 m2


Kærgården

Vi ved at gårdens oprindelse går langt tilbage i historien.
Vores sikre viden starter i 1882, hvor vi ved at Ørsted Kommune køber Kærgården af Ane Margrethe Jensen for kr. 46.000,-, og indretter den til kommunens fattiggård med plads til 32 fattiglemmer. I den periode drives landbruget af forskellige bestyrer indtil 1908, da gården sælges til Jens Christian Pedersen, der med støtte fra egnens landmænd opretter en landbrugsskole.
I 1922 overtager korn- og Foderstofkompagniet i Århus gården.
I 1925 køber Jens Christian Sørensen gården.
I 1957 overtager Henning Poulsen gården, og i 2004 sælger han den videre til sin søn, Peter Poulsen.
I 1959 bortfopagter Henning Poulsen til Bjerre Hansen for en periode på 8 år. I disse år begynder HP en uddannelse indenfor vinbranchen. Først med 1 år i Tyskland og Farnkrig. Derefter 4 år i København hos Taster Wine.
I 1973 opretter Taster Wine en jyllandsafdeling, der får domicil på Kærgården, og der bygges en lagerhal. HP bliver ansat som leder med titel af vinhandler.
I dag er vinhandlen flyttet til virksomhedens hovedadresse i København og vinhandler Henning Poulsen er efter 45 års virke gået på pension.
I den periode hvor kommunen ejede Kærgården, var der tingsted i stuehuset, ligesom sognerådsmøderne blev holdt i et af lokalerne på Fattiggården.
Da Henning Poulsen overtog gården var der 50 ha jord. Det er i dag øget gennem løbende tilkøb så der nu er 105 ha.

Fakta om Kærgården
Bygget før 1880
Ombygget 1972
Markareal 105 ha.
Lagerhal 1200 m2
Værksted/materielhal 500 m2

Til toppen af siden