Landbrug  
     
   
     
  Om vores landbrug  
  Bækskovgård og Kærgården drives som een bedrift. Det samlede areal udgør ca.377 ha. Heraf er ca.107 ha forpagtet.
Der er ingen dyr på bedriften, alt handler om planteavl og maskinstation.
En del af jorden er gammel havbund, som blev indvundet, da man midt i 1950'erne oprettede en pumpestation og drænede Ørsted enge og området ved Hevring. Før den tid var området lavvandet fjord. Jorden ligger ca. 1/2 meter under havets overflade. Også meget af den resterende jord er præget af den historiske nærhed af havet og fjordene.
I forhistorisk tid var området en ø, og især de nordligste områder er rent sand. Det meste af vores jord er placeret i mere muldrige partier.
 
   
  Her er vi igang med vedligeholdelse af vores dræningssystem.
Der er mellem 40 og 50 kilometer dræn på vores marker, og de skal vedligeholdes jævnligt, hvilket sker ved gennemspuling,
og hvor der er behov derfor, - med udskiftning af defekte dræn.
 
     
 

De drænede jorder er mere følsomme overfor nedbør. Derfor er der ofte en lidt senere cyklus her. Det passer os dog rigtig godt, for det udjævner arbejdsindsatsen lidt.

Afgrøderne består af korn, frø, og industrikartofler.

Vi avler selv vore læggekartofler, som bliver opbevaret i kølehus om vinteren.

Det meste af kornet er til fremavl og avles til Århusegnens Andel.

Der udover afsættes der ca 800 tons halm til varmeværker og 200 tons brændes op i eget halmfyr til opvarmning af to stuehuse, det nye korntørringsanlæg samt et lager på 1200 m2, som bliver udlejet.

Som før nævnt har vi også lidt maskinstation, der omfatter presning af halm med 2 bigballepressere,
samt spredning af kalk.

 
     
 
Direkte såning af vinterbyg Chess efter vinterraps.
Vinterrapsen er kommet godt fra start og står med et passende plantetal.
 
     
  Fakta om landbruget  
 


Markareal i alt: 377 ha.
Heraf
Eget areal: 270 ha.
Forpagtet areal: 107 ha.

Jordtype:
 

MARKPLAN 2007
Afgrøde Areal
Vinterraps Calypso
32 ha
Vinterhvede Smugler
184 ha
Alm. Rajgræs Cashel
10 ha
Vinterbyg Chess
30 ha
Vårbyg Power
45 ha
Kartofler Kardal og Kurdas
45 ha
Brak
31 ha
I alt
377 ha
 
 


 
  Medarbejdere  
   
  Henrik Thomassen 35, har været ansat hos os de sidste 3 år.
Henrik er landmandsuddannet og videreuddannet som driftsleder
Han sprøjter, sår, kører såvel storballepresser som mejetærskerkører, udspreder kalk og meget andet.
 
     
     
  Høstbilleder  
 
 
 
   
Vores Mega 218 hjælper til med høst af
Rødsvingel på Hevringholm Gods.
Vores teleskoplæsser har fyldt
endnu en vogn med halmballer.
   
Læsning af halm med teleskoplæsser og
hjemkørsel med vores 19 år gamle Mercedes.
Den sidste halm er blevet presset
og er klar til hjemtransport.
   
Dagens højdepunkt, - klokken er 18,00 og Magdas madekspres ankommer med aftensmad til alle,
- store som små. - Efter sådan et måltid er vi klar til de næste 10 timer igen.
   
 
  Til toppen af siden