Sidste nyt...  
     
 
 • Vi har siden 2008 købt 3 nye traktorer. Alle 3 er af mærket Fendt. Siden 1962 har der været 28 forskellige traktorer på gårdene. Der har altid været tale om mærket Case. Efter mange overvejelser om at skifte de røde traktorer ud med de grønne, traf vi endeligt beslutningen efter at forhandlingen ophørte i Ørsted.
  Se vores Fendt galleri
   
 • Vores korntørringsanlæg fik vi udvidet i 2007. Med endnu en Amerikaner silo, kan der nu opbevares 3.000 tons korn. Det passer bedre til vores nuværende behov.
  Se billeder
   
 • I 2010 har vi investeret i et nyt halmfyringsanlæg af mærket Linka.
  Se billeder
 
   
     
  Ny mejetærsker  
   
  I 2006 indgik vi i maskinfællesskab med vores nabo Mogens Madsen om indkøb af en ny og større mejetærsker.
Det blev en Claas Lexion 580 30 Fods, og den skal høste ca. 600 hektar.
 
     
  Nyt korntørreri  
   
  Sommeren 2006 fik vi nyt korntørreri, som udnytter spildvarmen fra vort halmfyr.
Vores daværende tørreri var blevet for lille og skulle alligevel udskiftes, så denne løsning har betydet højere kapacitet og lavere omkostninger.
Ved samme lejlighed fik vi opsat 2 nye siloer, som hver kan rumme 1000 tons.
 
     
 
MARKPLAN 2010
Afgrøde Areal
Vinterraps Ladora
30 ha
Vinterhvede Hereford
105 ha
Vinterhvede Timaru
95 ha
Vinterbyg Cassia
38 ha
Vårbyg Quench
42 ha
Kartofler Kardal og Kuras
40 ha
Græs
12 ha
Uopdyrket
10 ha
I alt
372 ha
 
     
  13 hektar drænet på 2 dage  
   
  Efter overtagelse af forpagtningen af Præstegården i 2005 fik vi drænet ca. 13 ha., foretaget som gravefri dræning.
Der blev i alt nedlagt over 9 km. rør, og arbejdet blev udført på kun 2 dage.
 
     
  Kartoffelavl  
 

  

  

 
  Kartoffelavl er en af vore primære afgrøder. Vi har i år alene et areal på 45 ha. med kartofler, som afsættes til kartoffelmelsindustrien.
Vi avler også selv vore læggekartofler.
 
     
  Vindmøller  
      
  I 1998 fik vi opsat en lille vindmøllepark på 5 ens møller i Ørsted Enge. De er projekteret og leveret af NEG Micon. Hver af møllerne er på 750 Kw.
Sammen med Henning Poulsen ejer og driver vi to af møllerne med en samlet årsproduktion på op til 1,5 mill. Kwh.
Dynamoen i møllerne skulle ifølge NEG Micon have en levetid på mindst 20 år.
Vi er spændte på om det holder stik. Det bliver trods alt til mange omdrejninger.
Der ligger naturligvis nøje beregninger af drift og udvikling i elpriser bag beslutningen om at opstille møllerne, men ingen kan jo garantere at alt går som beregnet eller forventet.
Foreløbig har vi dog ingen grund til at være utilfredse, og meget peger på, at fremtiden ser fornuftig ud.
 
     
  Til toppen af siden